Täydennyskoulutusta verkkoluennoilla!

Optivisio tarjoaa optikoille ammatillista täydennyskoulutusta verkkoluentoina. Jokaisen verkkoluennon pituus on 1 tunti joten saat 1 täydennyskoulutuspisteen/luento. Verkkoluennot on siirretty Näe ry:n online-koulutuskeskukseen. Luennot ovat tilattavissa online-kaupasta.


Luennot:

Foriamittauksista prismalasimääritykseen: Live-luento Katse silmiin -koulutuspäivältä Oulussa 21.4.2018. Eri forianmittausmenetelmien ohjeistusta sekä käytännön ohjeita prismalasien määritykseen.


Pupillireaktiot ja anisokoria: Jokaiselle optikolle erittäin hyödyllinen tietopaketti näköjärjestelmän perustutkimuksesta sekä tutkimustulosten tulkinnasta. Esittelyvideo löytyy täältä.

Ajokorttitutkimukset: Yksityiskohtaiset tutkimusohjeet ja säädösten selitykset koskien ajokortin näkövaatimuksia. Esittelyvideo löytyy täältä.

Kellokuvion tehokas käyttö näöntutkimuksissa: Käytännöläheinen luento kellokuviomenetelmästä ristisylinteritutkimuksen lisänä astigmatismin tutkimisessa. Tiesitkö kaiken tämän astigmatismin korjaamisesta ja sylinterin akselivirheestä? Esittelyvideo löytyy täältä.

Prismasauvojen käyttö silmien yhteistoiminnan tutkimisessa: Intensiivinen tietopaketti antaa hyvät käytännön valmiudet tutkia ja korjata forioita. Luentoa täydentävät lukuisat yksityiskohtaiset demonstraatiot. Esittelyvideo löytyy täältä.