Keskeisen näkökentän tutkimusmenetelmä ajokorttitarkastuksissa

ARTO-perimetri® on uusi, virallinen laite ajokortin näkökenttävaatimusten tutkimiseen keskeisen näkökentän osalta. Tuote soveltuu kaikille ajokorttitutkimuksia tekeville terveydenhuollon ammattihenkilöille: yleislääkärit, terveydenhoitajat, silmälääkärit, optometristit, optikot. Perimetri on ainutlaatuinen ja helppokäyttöinen sen vuoksi, että sitä käytetään tutkijan oman tietokoneen näyttöruudulta. Lataa ARTO-perimetrin esite TÄÄLTÄ.

ARTO-perimetrin käyttö ei vaadi uuden, erillisen laitteen hankkimista ja sijoittamista vastanottotilaan.

Keskeisen näkökentän virheettömyyden tutkimus on ollut tähän saakka erittäin hankalaa ellei mahdotonta tavanomaisessa tutkimustilanteessa. ARTO-perimetrillä tutkimus voidaan tehdä aivan jokaisessa tutkimushuoneessa. Ajokortin näkökenttätutkimukset onnistuvat nyt erinomaisella tarkkuudella.

Tutkimusmenetelmä

ARTO-perimetri on suojattu PDF-tiedosto. Sen käyttämiseen tarvitaan ainoastaan Adoben maksuton Acrobat Reader-ohjelma. Tutkimus tapahtuu tutkijan tietokoneen näyttöruudulta.

Tutkija kääntää näyttöruudun kohti tutkittavaa sekä varmistaa oikean tutkimusetäisyyden. Oikea tutkimusetäisyys on mitattavissa helposti perimetrin alkusivulla olevan kalibrointiviivan perusteella. Tämän jälkeen tutkija näyttää tutkimussivut.

Tutkittava katsoo koko ajan näytön reunassa olevaa ristiä ja kertoo, kuinka monta tutkimuspistettä (1, 2 tai 3) hän näkee kullakin tutkimussivulla. Kun keskeinen näkökenttä on virheetön, tutkittava antaa oikean vastauksen kaikilla tutkimussivuilla. Jos näkökentässä on absoluuttisia näkökenttäpuutoksia, tutkittava kertoo yhdellä tai useammalla testisivuilla väärin tutkimuspisteiden lukumäärän. Tällöin tutkimustulos on hylätty ja tutkittava on lähetettävä silmälääkärin jatkotutkimuksiin.

Ajokortin näkökenttävaatimus

EU-direktiivissä on määrätty ajokortin näkökenttävaatimuksissa vaakasuoran näkökentän laajuuden lisäksi vaatimus myös ylä- ja alasuuntaan sekä keskikentän virheettömyys. Vaikein asia on tutkia keskikentän virheettömyys ( säteeltään 20 asteen kenttä ryhmässä R1 sekä 30 asteen kenttä ryhmässä R2). Tämän vaatimuksen tutkimiseen on ARTO-perimetri kehitetty.

ARTO-perimetrillä pystytään tutkimaan keskeisen näkökentän absoluuttiset näkökenttäpuutokset yleiseurooppalaisen asiantuntijatyöryhmän antaman suosituksen mukaisella tarkkuudella*. Tutkimuspisteitä on 24 kpl ajokorttiryhmässä R1 sekä 32 kpl ajokorttiryhmässä R2.

ARTO-perimetrillä saadaan tutkittua myös EU-direktiivissä määrätty näkökentän ylä- ja alasuunnan laajuus. Kun tutkittava näkee kaikki testisivut oikein, täyttyy tällöin keskikentän virheettömyyden lisäksi myös ylä- ja alasuunnan näkökenttävaatimus. Vain näkökentän sivusuunnan tutkimiseen tarvitaan enää sormiperimetriaa.

*"…For this reason it is recommended to develop a 'traffic perimetry algorithm', analogous to the recommendations of the German Ophthalmological Society (1999). This should preferably comprise a sufficient number of test points within the area of interest. A sufficient number of those (e.g. 25) should be located in the central area of the visual field since this area is of particular importance for perception during driving and perception in general..." New standards for the visual functions of drivers. Report of the Eyesight Working Group , Brussels, May 2005, page 10.

ARTO-perimetrin kehitys

ARTO-perimetri on optometristi Arto Hartikaisen kehittämä ja valmistama tuote. Kehitystyö lähti käytännön tarpeesta. Hartikainen oli tehnyt jo vuosia ajokorttitutkimuksia ja oli hyvin tietoinen keskeisen näkökentän virheettömyyden tutkimiseen liittyvistä puutteista. Vaatimus virheettömästä näkökentästä oli olemassa, mutta käytöstä puuttui sopiva menetelmä sen tutkimiseen.

Optikoiden jatkokoulutustapahtumassa lokakuussa 2012 silmätautiopin professori emerita Maija Mäntyjärvi Itä-Suomen yliopistosta luennoi ajokortin uusista näkövaatimuksista. Luennossa professori Mäntyjärvi pohdiskeli, voisiko tietokoneen näyttöruudulle kehittää keskikentän tutkimuslaitetta.

Arto Hartikainen alkoi heti koulutuspäivien jälkeen ideoida asiaa. Hän perehtyi näyttöruutujen grafiikkaan, pikseleiden ja resoluutioiden valtakuntaan. Samalla hän suunnitteli eri vaihtoehtoja testimerkkien suhteen. Kolmen kuukauden kuluttua Mäntyjärven luennosta tammikuussa 2013 Hartikaisella oli ensimmäinen ARTO-perimetrin prototyyppi valmiina. Perimetri muuttui vuoden 2013 aikana ensimmäisestä versiosta lopulliseen muotoonsa monilta osin tarkentuneena.

Hartikaisen tavoitteena oli koko ajan perimetrin käytön helppous, käyttövarmuus sekä tärkeimpänä mahdollisuus ottaa tuote käyttöön missä tahansa tutkimusyksikössä millä tahansa tietokoneella. Kaikki nämä vaatimukset täyttyvät lopullisessa ARTO-perimeteissä.

Optometristi Arto Hartikainen pääsi käyttämään kehittämäänsä laitetta omassa työssään. Aiempi, erittäin epätarkka ja huonosti toistettava sormiperimetria muuttui hyvin täsmälliseksi ja luotettavaksi ARTO-perimetriatutkimukseksi. Jo tuotteen koeaikana Hartikainen pystyi löytämään esim. eräältä ajokortin uusijalta vakavan näkökenttäpuutoksen ARTO-perimetrin avulla. Sormiperimetria ei paljastanut puutosta, eikä puutos aiheuttanut lainkaan subjektiivisia tuntemuksia.

ARTO-perimetrille tehty tieteellinen tutkimus vei pisimmän vaiheen kehitystyössä. Tutkimuksen perusteella ARTO-perimetrin todettiin löytävän hyvin ne tapaukset, joissa on binokulaarinen puutos näkökentän keskeisellä alueella. ARTO-perimetrin osoitettiin soveltuvan hyvin ajokorttitutkimuksiin.

Tuote on CE-merkitty ja Valviraan rekisteröity virallinen lääkinnällinen laite. ARTO-perimetri on yksinkertaisin tapa tutkia luotettavasti ajokortin näkövaatimusten keskikentän virheettömyys.

ARTO-perimetrin tilaus

ARTO-perimetriä myydään terveydenhuollon yrityksille (optikkoliikkeet, yksityiset terveysasemat jne.) sekä julkiselle yhteisöille (esim. terveyskeskukset). Kertaluontoinen lisenssimaksu on 150,00€ (alv 0%) toimipaikkaa kohden. Asiakas on velvollinen ostamaan lisenssin jokaiselle toimipaikalleen. Toimipaikalla tarkoitetaan lisenssinsaajan yhdessä fyysisessä sijaitipaikassa toimivaa yksikköä . Yhdessä toimipaikassa ARTO-perimetriä on luvallista kopioida kaikille tarvittaville työasemille ilman rajoitusta. Lisenssiehdot löytyvät kokonaisuudessaan tilaussopimuksen liitteenä.

Tee tilaus seuraavasti:

Lataa tilaussopimus täältä.

Täytä tilaussopimus ja lähetä se sähköpostilla osoitteeseen orders@optivisio.fi.

Optivisio lähettää laskun asiakkaalle. Kun maksu näkyy Optivision tilillä, Optivisio lähettää ARTO-perimetrin asiakkaalle tilaussopimuksessa sovitulla tavalla.